Disclaimer


Disclaimer voor IJzerwarenzaak.nl
R.B.A. Frijlink t.h.o.d.n. de Gelderse IJzerhandel (Kamer van Koophandel: 9217271), hierna te noemen de
Gelderse IJzerhandel, verleent u hierbij toegang tot IJzerwarenzaak.nl en nodigt u uit het aangebodene te
kopen.

de Gelderse IJzerhandel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheidde Gelderse IJzerhandel spant zich in om de inhoud van IJzerwarenzaak.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op IJzerwarenzaak.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van de Gelderse IJzerhandel.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op IJzerwarenzaak.nl geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met de Gelderse IJzerhandel.Voor op IJzerwarenzaak.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan de Gelderse IJzerhandel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Gelderse IJzerhandel.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de Gelderse IJzerhandel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.